دوشنبه     12/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 303

image 2019 3 16 9 35 35 844 VDH

به گزارش به روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان در تاریخ 97/12/22 با حضور استاندار، رییس سازمان و اعضاء کارگروه در دفتر استاندار برگزار شد. معتمدیان گفت: باید با اولویت بندی نیازهای پژوهشی استان، از اعتبارات موجود به بهترین نحو ممکن استفاده شود تا بتوان زمینه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را فراهم کرد.

استاندار بر اولویت استفاده از پژوهشگران بومی استان تأکید و افزود: در انجام امور پژوهشی باید از ظرفیت های موجود‌، ‌‌اساتید مجرب و نیز نیروهای بومی استان استفاده شود.

آرین، رییس سازمان ضمن اشاره به دستورالعمل اجرایی بند «ح» تبصره 9 قانون بودجه سال 97 تصریح کرد: به استناد بند «ب» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه، شورای برنامه ریزی استان مجاز است یک درصد از اعتبارات هزینه ای استان به استثنای فصل های یک و 6 را کسر و در چارچوب اعتبارات تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی ، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نماید.

وی افزود: دستگاههای اجرایی که طرح های پژوهشی سال 97 آنها به تصویب کارگروه رسیده، ملزم به هزینه کرد اعتبارات آن تا 98/1/31 هستند.