سه شنبه     08/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 279

1551878868 dsc 0006

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: جلسه بررسی طرح پیشنهادی خواهر خواندگی شهر بیرجند با یکی از شهرهای دنیا با حضور مسئولان استانی و دانشگاهی و نمایندگان سازمان، چهارشنبه 97/12/15 در دانشگاه بیرجند برگزار شد. اسکندری، عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند مطالعات انجام شده در خصوص گزینه های پیشنهادی به منظور خواهر خواندگی را تبیین نمود.

وی با بیان اینکه تهران با 23 مورد بیشترین تعداد خواهرخواندگی در ایران را دارد، افزود: 8 شهر از کشورهای اسپانیا، هند، عمان، ایتالیا، استرالیا و ژاپن می‌توانند به عنوان نامزدهای خواهر خواندگی با بیرجند مطرح باشند.

فلاح، رییس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری و نماینده سازمان در جلسه گفت: انتخاب شهر خواهر خوانده بایستی با هدف مشخص صورت گیرد چرا که انتخاب شهر ها متناسب با هدف تعیین شده متفاوت است، بطوریکه در توسعه اقتصادی گزینه هایی معیار انتخاب قرار می گیرند که ممکن است این شهرها در توسعه اجتماعی و فرهنگی استان فاقد معیارهای لازم باشند و گزینه های دیگری باید مطرح شود.

احمد خامسان، رییس دانشگاه بیرجند اظهار کرد: خراسان جنوبی از سال 83 استان مستقلی شده است اما آن طور که باید معرفی آن نپرداخته ایم.

وی افزود خواهرخواندگی قراردادی بین سران مملکتی یا سران دو شهر است که برای ایجاد اتحاد و همبستگی بیشتر انسانی و فرهنگی بسته می‌شود و هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد بین شهروندان دو شهری است که دارای منافع مشترک هستند.

در پایان با توجه به اهمیت خواهر خواندگی به عنوان یکی از مسائل تأثیرگذار بر امنیت مناطق پیرامونی و مرزی؛ وزارت کشور، کمیسیون امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی و شهرداری بیرجند به عنوان مجریان طرح خواهر خواندگی انتخاب شدند.