چهارشنبه     02/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 308

81239851 5827300

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرح آمارگیری «سنجش میزان رضایت مندی مردم از دستگاه های اجرایی کشور در سال 1397» به منظور گرد آوری دیدگاه ها و نگرش مراجعان نسبت به دستگاه های اجرایی، از تاریخ شنبه 97/12/11 لغایت  97/12/24 به طور همزمان در کل کشور و به مدت دو هفته اجرا می شود.

ضامن،  معاون آمار و اطلاعات سازمان گفت:  هدف از اجرای طرح، ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از بیست و چهار دستگاه اجرایی منتخب است که براساس نیاز سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دستور کار پژوهشکده آمار قرار گرفته است.  وی افزود: مجری طرح معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استانها بوده و. نمونه های استان 1700 نمونه می باشد