چهارشنبه     14/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 327

260652 orig

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان گفت: در راستای ارزیابی شاخص های عملکرد آموزشی دستگاه های اجرایی استان و با توجه به بررسی های صورت گرفته و نتایج به دست آمده، دستگاه های اجرایی برتر در زمینه آموزش مشخص شدند.

فرنگی ضمن حضور در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل پزشکی قانونی، از مدیران 2 دستگاه اجرایی برتر در زمینه آموزش تقدیر کرد.

 

 

455105468 201329