یکشنبه     29/دی/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 301

IMG 9803

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دومین گردهمايي مسئولين و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرائی استان با هدف ارتقاي سطح دانش كارشناسان و مسئولين آموزش دستگاه هاي اجرايي استان نسبت به استانداردها و رويكردهاي آموزش منابع انساني، آسیب شناسی نظام آموزش و بهسازی نیروی انسانی برگزار  شد.

فرنگی مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان گفت: كيفيت برگزاري دوره هاي آموزشي باید مد نظر کلیه دستگاه های اجرایی باشد. وی بر برگزاري دوره هاي آموزشي با کیفیت از نظر محتواي آموزشي و شيوه برگزاري براي كاركنان دولت در سطح استان تأکید کرد و گفت: دوره های آموزشی باید به گونه ای برگزار شود که منجر به یادگیری شود و در خدمت نظام اداري باشد.

وی  گفت: با توجه به بخشنامه 1335268 مورخ 23/05/96، سازمان اداری و استخدامی کشور، برگزاری دوره های آموزشی مدیران صرفاً بعهده مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و مراکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان می باشد.

در پایان گردهمایی، با توجه به ارزیابی های بعمل آمده ، 5 نفر از مسئولین آموزش دستگاه های اجرایی به عنوان دستگاه برتر در حوزه آموزش کارکنان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند .