سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 403

mosahebeبه گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، محمدهادی آرین، رییس سازمان به منظور تبیین اهم فعالیت های صورت گرفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نمایش در برنامه ترنم انقلاب، با خبرنگار صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی گفتگو کرد. متن مصاحبه  وی به شرح زیر اعلام می گردد:

*گفتگویی داریم با جناب آقای مهندس آرین، رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ موضوع برنامه ما در واقع درآمدهای ملی است می‌خواهیم در ابتدای گفتگو این عبارت را تعریف کنیم که درآمد ملی شامل چه درآمدهایی است و در کشور ما چه وضعیتی دارد؟

 ـ رییس سازمان: در حقیقت بخشی از دریافتی های دولت، درآمدهاست.  دریافتی های دولت سه قسم دارند: درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی و واگذاری دارایی های تملک و سرمایه ای در خصوص هر کدام از این درآمدهای عمومی که بر اساس ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور از بخش های مختلف وصول می‌شود و به حساب خزانه داری کشور واریز می‌شود و در بحث های اعتبارات جاری و عمرانی کشور و تأمین زیرساخت‌های کشور مصرف می شوند؛ درآمدهای عمومی هم درآمد هایی هستند که وزارتخانه ها، موسسأت دولتی، مالیات ها، سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از برخی از انحصارات و مالکیت هایی که اینها همه به عنوان درآمدهای عمومی دولت به حساب می آیند، درآمدهای مالیاتی در واقع بخشی از درآمدهای عمومی دولت را تشکیل می‌دهند و بخشی از آن درآمد حاصل از فروش نفت و گاز است؛ درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت های دولت به عنوان دریافتها به حساب می آیند درآمد حاصل از فروش برخی از کالا و خدماتی که دولت به متقاضیان انجام میدهد، حق بیمه کمک های دریافتی و برخی از درآمدهای انتقالی و همچنین اصل و بهره وام و سود حاصل از سرمایه گذاری هایی که دولت در داخل یا خارج از کشور انجام می دهد؛ مجموعه این ها به عنوان درآمدهای عمومی دولت به حساب می آیند.

 * برنامه ما برنامه ای است که دستاوردهای چهل ساله انقلاب را بررسی و معرفی می کنیم، می خواهیم وضعیت درآمد ملی را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بررسی کنید و توضیح بفرمایید در این خصوص ؟

ـ رییس سازمان: قبل از انقلاب تقریباً طبق مطالعاتی که ما داشتیم بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۵۷ خیلی از تحولات اقتصادی و سیاسی در سطح ایران انجام شد از جمله آنها می شود به ملی شدن صنعت نفت، اصلاحات ارضی اشاره کرد که افزایش بیش از حد و حصر فروش نفت باعث مهاجرت گسترده روستاییان، گسترش بی رویه بحث شهرنشینی، افزایش شهرها، حاشیه نشینی و... شدکه برخی از آثار آن حتی در زندگی امروز هم قابل مشاهده و رویت است؛ در آن زمان به دلیل افزایش فروش نفت اقتصادی را که در آن زمان مبتنی بر بحث های کشاورزی در سطح کلان کشور داشتیم و کارگاه های سنتی را داشتیم همه اینها به سمت فروش نفت متمایل شد و عملاً تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند کاملا صعودی قرار گرفت و باعث شد خزانه کشور بابت فروش نفت روند صعودی داشته باشد و در نتیجه افزایش درآمدها را داشتیم؛ اتفاقاتی که در آن زمان افتاد و هزینه‌هایی که آن زمان از محل فروش نفت انجام شد به روایت مورخانی که در آن زمان بودند، شاید هزینه کرد برخی از اعتباراتی که در سطح یک روز انجام می‌شد، برابر بود با هزینه چندین سال یک کشور؛ در آن زمان اینها به دلیل این بود که خزانه کشور از محل فروش نفت تراکم زیادی را پیدا کرده بود و باعث شد که هزینه ها به مرور زمان تکیه بر فروش نفت و درآمدهای نفتی داشته باشد و خیلی از خودکفایی ها را در بخش کشاورزی، در بخش صنایع خرد روستایی از دست بدهیم و  بدنبال آن باعث مهاجرت روستاییان به اطراف شهرها و افزایش سکونتگاههای غیررسمی و حلبی آبادی هایی شد که در اطراف شهرهای بزرگ داریم و همچنان درگیر آن در سطح جوامع هستیم .

* در بخش اول گفتگو درآمدهای ملی را تعریف کردیم حالا می‌خواهیم ببینیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طول این چهل سال برای توزیع این ثروت ملی چه قوانینی و در واقع چه اقداماتی صورت گرفته؟

ـ رییس سازمان:  پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف و رویکردهای مهم انقلاب رفع محرومیت و توجه به مناطق کمتر توسعه یافته بود این توضیح یعنی توسعه متوازن تمام نقاط کشور، به طوری که نقاط محروم در پهنه جغرافیایی بتوانند از همه امکانات و ثروت عمومی و درآمد عمومی کشور به نحوی استفاده کنند که ما در سطح کشور بتوانیم توسعه و توازن یک دستی را شاهد باشیم در این راستا اگر مروری داشته باشیم بر رویکرد برنامه هایی که پس از انقلاب بوده است در تمامی این برنامه‌ها توجه به توسعه متعادل سطح کشور مشاهده شده به نحوی که در برنامه ششم توسعه، که در حال حاضر برنامه در حال اجرا در سطح کشور می باشد، در فصل پنجم آن به توازن منطقه‌ای و توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر توجه بسیار جدی شده؛ سیاست های کلی که در برنامه ششم و در اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌کنیم و دولت هم همیت دارد بر اجرای دقیق آن، در حقیقت استفاده از ظرفیت های روستایی و ایجاد یک منزلت اجتماعی در بین روستاها و جایگاه اقتصاد روستایی در بحث کلان و اقتصاد ملی می باشد. در ماده ۲۷ قانون برنامه ششم تاکید شده به بحث توسعه روستاها و اقشار آسیب‌پذیر،که در دو بخش است: بخش‌های اقتصادی و بخش عمرانی و زیربنایی،  بخصوص این که در ماده ۲۷ قانون برنامه ششم به تنظیم سند های توسعه برای بیش از ۵۰۰۰ نقطه روستایی در سطح کشور توجه شده است.  در این برنامه در بخش توسعه منطقه ای به خوشه‌های کسب و کار توجه شده است. نواحی صنعتی در بخش‌های روستایی و عشایری و مناطق کمتر توسعه یافته و سرمایه گذاری هایی که دولت بتواند در این مناطق داشته باشد برای ایجاد فرصت های شغلی و در حقیقت به بهره‌مندی از ثروت ملی، چرا که قرار بر این است با توزیع عادلانه ای که در سطح کلان کشور انجام می‌شود، همه نقاط کشور و مناطق کمتر توسعه یافته بتوانند خودشان را به سطح شاخص های متعادل کشور برسانند؛ تأکید زیادی بر رشد حداقل شاخص های توسعه و برخورداری ها را در مناطق کمتر توسعه یافته داریم، در برنامه های قبلی عمدتاً پهنه بندی برخی از استان ها و بهره مندی شان  از درآمدهای حاصل از فروش نفت برای استان‌های کمتر توسعه یافته و تأکید قانون در این قضیه نشان دهنده رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای اینکه ما بتوانیم انشاا... به حول قوه ی الهی به یک توسعه یکسان و متعادلی در سطح کشور برسیم .

* انشاا... پس اگر ما بخواهیم در نظر بگیریم  وضعیت ایده آل را در بحث توزیع عادلانه، در چه جایگاهی هستیم؟یا هنوز فاصله داریم و باید تلاش کنیم برسیم به آن توزیع عادلانه یا نه؟

ـ  رییس سازمان: تلاش و رسیدن به بحثی که شما فرمودید توزیع عادلانه است. اصلاح کنم، ما باید شاخص های خودمان را به سطح متعادل کشوری برسانیم. این نیازمند این است که کارکرد آمایش که در هر استان و برنامه‌ای را که برای توسعه خودمان در استان داریم توجه داشته باشیم در این راستا ما در حقیقت با توجه به محورهای  توسعه خودمان در استان میتوانیم بهره مندی استان را از منابع و ثروت عمومی کشور بیشتر بکنیم و در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی بتوانیم بیشترین بهره مندی را از منابع ملی داشته باشیم.

 * انشاالله، خیلی ممنون،  از هدف های مهم دولت ها و سیاستگذاران نظام اقتصادی هر کشور تلاش برای توزیع مطلوب درآمد از عمده ترین روش های توزیع عادلانه ثروت و درآمد های نفتی اعمال سیاستهای حمایتی است که در صورت هدفمند بودن این پرداختها شاخص توزیع عادلانه بهبود پیدا می کند. که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در گفتگو به برخی از این موارد اشاره کردند .

با افزایش درآمدهای کشور در صورت توزیع عادلانه درآمد همه طبقات جامعه افزایش پیدا می کند. با کاهش درآمد تأثیر آن بر درآمد مردم محسوس خواهد بود اما نکته، در هر صورت آینده نگاری به مسئولان اقتصادی که بخشی از درآمدها را جهت تأمین نیازهای کشور و کمک به تولید و اشتغال سرمایه گذاری کند و با این اقدام علاوه بر توزیع ثروت کشور به وضعیت اجتماعی مردم و رفاه هم کمک می کند.

* در ادامه گفت و گو با جناب آقای آرین با طرح این سوال، اگر بخواهیم دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در توزیع عادلانه درآمد های ملی و کاهش نابرابری های را مطرح کنیم ممنون میشم توضیح بفرمایید؟

ـ رییس سازمان: در خصوص توزیع عادلانه درآمدها و یا ضریب جینی که در حقیقت نمایه ای است برای اینکه ما بدانیم درآمدهای عمومی کشور در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم به چه صورت توزیع شده است. ضریب جینی یک نمایه ای است بین 0 و 1 و نشان دهنده ی این است که هرچقدر ضریب جینی درصد کوچکتری داشته باشد و به سمت صفر میل کند یعنی اینکه آن جمعیتی که از منابع و امکانات جامعه استفاده میکند سهم بیشتری دارند و هرچقدر به سمت عدد بزرگتر سوق پیدا کند در حقیقت ثروت کشور در دست عده ی محدودی است.

از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در طی چهل سال گذشته این بوده که ما با توجه به روند توزیع ثروت ملی در سطح استانها و پهنه کشور، توانستیم زیر ساختها، که زیر بنای توسعه در هر بخش و منطقه هستند را در سطح استانهای مختلف داشته باشیم.

در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حقیقت زیر ساختهای توسعه، پیشرفت قابل توجهی داشتند؛ بطور مثال میزان بهره مندی مردم از گاز شهری که  در حال حاضر 95 درصد از جمعیت شهر نشین استان خراسان جنوبی برخوردار از گاز هستند.

بالغ بر70 درصد از جمعیت روستایی استان از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند. می توانیم ادعا کنیم که تمام روستاهای بالای 20 خانوار در سطح استان خراسان جنوبی از نعمت برق برخوردارند ، به همت و تلاش همه مدیرانی که در این عرصه فعال بودند ما در بخش توسعه مراکز آموزش عالی در سطح استان پس از انقلاب؛ استان خراسان جنوبی به عنوان یه قطب علمی در حقیقت مراکز تحقیقاتی، پارکهای علم و فناوری را پس از انقلاب در سطح خراسان جنوبی مشاهده می کنیم. بحث ایجاد زیر ساختها برای توسعه ی شهرکها و نواحی صنعتی در سطح استان، تهیه و اجرا طرح های هادی را در سطح روستاهای استان مشاهده می کنیم.

خود کفایی را در تولید بخشی از محصولات زراعی پس از دوران انقلاب داریم، ارتقای برخی از شاخص ها از جمله شاخص امید به زندگی که نشان دهنده برخورداری مردم از نعمت سلامت و برخورداری از مراکز بهداشتی و درمانی هست را ما تجربه کردیم و انشاا... الان در مسیر و کانالی هستیم که بدنبال ارتقاء این شاخص ها تلاش می کنیم.

بحث کیفیت خدمات بهداشتی چه در سطح شهرها و چه در سطح روستاها به حول قوه ی الهی از توسعه خوبی برخوردار گردیده است. بر اساس آمار و گزارش منتشر شده سال94 در حال حاضر ضریبی که نشان دهنده ی بهره مندی از منابع ملی هست در سطح استان خراسان جنوبی در بخش شهری ضریب جینی ما 24 درصد و در بحث روستایی28 درصد است.

 

  فایل تصویری مصاحبه برای بازدید علاقمندان بارگذاری شد.

https://www.aparat.com/v/d5qtI