چهارشنبه     18/تیر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 271

Header main

به گزارش کارشناس روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: جلسه کارشناسی دولت و بخش خصوصی با  حضور رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با موضوع" بررسی نحوه اجرای ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) " برگزار شد.

رضایی در خصوص عدم پذیرش معافیت کارفرمایان از سوی تأمین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه ماده 63 قانون الحاق، صراحتاً به معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای تحت پوشش نظام صنفی کشاورزی با هر متراز زمین و حداکثر تا 5 نفر کارگر اشاره دارد ؛ معافیت کارفرمایان به استناد بخشنامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی کشور مورد پذیرش سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد و فقط کارگران را از مشمول این معافیت می داند، وی افزود: اعضاء با اتفاق آراء ضمن رد دفاعیه تأمین اجتماعی، به لازم الاجرا بودن قانون تأکید کردند.

رییس گروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان گفت: از آنجائیکه موضوع در سطح کشور هم مورد بحث و بررسی است شمول معافیت کارفرمایان را با مستندات قانونی پیگیری خواهیم کرد.