یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 130

IMG 9573

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:  مقدمات اولین جلسه کمیته دیده بانی سلامت استان در دفتر رییس سازمان برگزار شد.  محمد هادی آرین ضمن ابراز خرسندی از تشکیل اولین جلسه کمیته دیده بانی سلامت استان گفت: با توجه به احصاء بعضی شاخص ها ، ضرورت انجام طرح های تحقیقانی به منظور تعریف شاخص های جدید و تغییر و جایگزینی برخی شاخص ها در حوزه سلامت استان احساس می شود.

وی تعاریف دقیق و یکسان شاخص ها در کل کشور، مشخص کردن حوزه مطالعات استان یا شهرستان، تعیین دقیق منابع و فرآیند هزینه ها، تشکیل کمیته تخصصی و علمی از کارشناسان و متخصصان آمار در جهت بررسی و تحلیل شاخص ها و تعیین شاخص های مربوط به هر دستگاه اجرایی را جز مقدمات اولیه و ضروری تشکیل و فعال شدن کمیته دیده بانی سلامت استان دانست.