جمعه     09/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 375

جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی برگزار شد

تجهیز منابع استانی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان : جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی با حضور رییس سازمان و اعضاء در محل سالن شهید بهشتی با دستور کار ذیل برگزار شد.
• بررسی مصوبات و نتایج اقدامات و ارائه گزارش توسط مدیران مربوطه
• ارائه گزارش و بررسی درآمدهای عمومی وصولی لغایت آذرماه سال جاری
• راهکارهای پیشنهادی برای تحقق درآمدهای مصوب استان