سه شنبه     06/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 345

455213118 45413

455213118 45413455213118 45413455213118 45413455213118 45413

بازدیدها، در راستای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال  پایدار در مناطق روستایی و عشایری  استان با استفاده از منابع توسعه ملی  ، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 19 و20 دیماه سال جاری  با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ( بعنوان ناظر عالی این طرح ها در استان ) و نیز فرمانداری و مسئولین ادارات و بانک های عامل شهرستان های مذکور انجام گرفت.

نظربه قانون ذکر شده ، در این بازدیدها به بررسی رعایت سهم بخشها و رسته ها مطابق آیین نامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور ، نظارت بر رعایت سرانه اشتغال واقعی مطابق با دستورالعمل و نیز به بررسی سهم تسهیلات ابلاغ شده استان به تفکیک شهرستان ها پرداخته شد .