دوشنبه     01/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 139

بازدید میدانی از استقرار میزخدمت در شهرستان قاینات

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: بازدید میدانی از میزان تحقق میز خدمت و صیانت از حقوق شهروندی شهرداری و برخی دستگاههای اجرایی توسط تیم مشترک از سازمان ، دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی و دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری از شهرستان قاینات روز سه شنبه مورخ 18/10/97 انجام گرفت.