یکشنبه     06/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 284

بازدید میدانی از استقرار میز خدمت در شهرستان زیرکوه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: بازدید میدانی از میزان تحقق میز خدمت و صیانت از حقوق شهروندی شهرداری و برخی دستگاههای اجرایی توسط تیم مشترک از سازمان ، دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی و دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری از شهرستان زیرکوه روز سه شنبه مورخ 18/10/97 انجام گرفت.