یکشنبه     06/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 276

01

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: بازدید میدانی از میزان تحقق میز خدمت و صیانت از حقوق شهروندی شهرداری و برخی دستگاهها اجرایی توسط تیم مشترک از سازمان ، دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی و دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری از شهرستان درمیان روز دوشنبه مورخ 17/10/97 انجام گرفت.