دوشنبه     23/تیر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 375

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: در راستای پروژه های اکتشاف وزارت صمت بازدیدی توسط کارشناس سازمان از پروژه اکتشافی سرتخت شهرستان طبس بعمل امد. نتایج اولیه حاصله از این بازدید وجود فلز روی در این منطقه بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: در راستای پروژه های اکتشاف وزارت صمت بازدیدی توسط کارشناس سازمان از پروژه اکتشافی سرتخت شهرستان طبس بعمل امد. نتایج اولیه حاصله از این بازدید وجود فلز روی در این منطقه بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: در راستای پروژه های اکتشاف وزارت صمت بازدیدی توسط کارشناس سازمان از پروژه اکتشافی سرتخت شهرستان طبس بعمل امد. نتایج اولیه حاصله از این بازدید وجود فلز روی در این منطقه بوده است.