شنبه     10/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 298

بازدید کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  از طرح مطالعاتی پروژه آب ژرف دشت سیستان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی : در راستاي آبرساني به شهر ها و روستاهاي استان کارشناسان معاونت برنامه ریزی و بودجه سازمان از طرح مطالعاتی پروژه اکتشاف آب هاي ژرف دشت سيستان بازديد بعمل آوردند. نتايج اوليه حاکي از وجود آب در اين منطقه بوده ، که نوع آب تجدید پذیر و یا فسیلی آن در دست بررسی می باشد.
با توجه به مطالعات زمین شناسی یکی از نقاط مشخص شده ، جهت مطالعات آبهای ژرف استان خراسان جنوبی بوده ،که در صورت مثبت بودن مطالعات آب دشت سیستان، در استان مطالعات اکتشافی صورت خواهد پذیرفت.

بازدید کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  از طرح مطالعاتی پروژه آب ژرف دشت سیستان

بازدید کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  از طرح مطالعاتی پروژه آب ژرف دشت سیستان