نشت هم اندیشی همایش ملی عناب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان : نشست هم اندیشی عناب با حضور رییس سازمان ، رییس جهاد دانشگاهی استان و همراهان برگزار شد. در این جلسه مصوباتی به شرح ذیل مصوب شد:
• طرح و اطلاع رسانی همایش ملی عناب در جلسات بالادست و مسئولین کشوری
• اطلاع رسانی از طریق کانالهای در دسترس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق نشر محتوای تولید شده جهت ترویج کاربردهای عناب
• ترغیب همکاران به ارائه مقاله و ایده های فن آورانه
• ارائه سیاست های تشویقی در جهت ارائه مقاله توسط کارکنان دستگاههای اجرایی استان
• ترغیب به همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی استان در جذب سرمایه گذاران در جهت اعتلای جایگاه عناب استان