دوشنبه     01/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 178

بازدید معاون امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور از منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی، بازدید نمکی معاون امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و معتمدیان استاندار از منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه به روایت تصویر.

بازدید معاون امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور از منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه

بازدید معاون امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور از منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه

بازدید معاون امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور از منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه