چهارشنبه     22/مرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 593

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ بازدید طاهری رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه اي سازمان برنامه و بودجه کشور پنج شنبه مورخ 6 درماه 1397 از پروژه های شهرستان قاین به روایت تصویر .

 پیراپزشکی فردوس 2

مرکز اموزش بهورزی شبکه بهداشت

 پیراپزشکی فردوس 2

مجتمع اموزشی حیات طیبه

 پیراپزشکی فردوس 2

دانشگاه بزرگمهر

 پیراپزشکی فردوس 2

خدمات جامع سلامت روستای اسفشاد

 پیراپزشکی فردوس 2

احداث خانه محله

 پیراپزشکی فردوس 2

هنرستان دارالفنون

 پیراپزشکی فردوس 2

هنرستان دارلفنون

 پیراپزشکی فردوس 2

دانشگاه فنی و حرفه ای امام خمینی قاین

 پیراپزشکی فردوس 2

شهر قدیم قاین

 پیراپزشکی فردوس 2 پیراپزشکی فردوس 2

کتابخانه مرکزی

 پیراپزشکی فردوس 2

سالن ورزشی کارگرانت و مجتمع فرهنگی هنری ارشاد

 پیراپزشکی فردوس 2

دانشکده پرستاری