شنبه     10/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 367

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ بازدید حیدری مشاور معاونت امور علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان از پروژه های شهرستان فردوس به روایت تصویر در مورخ پنج شنبه 6 دی ماه 1397

 

 

 از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس

بازدید از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس

 از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس

بازدید حیدری از تاسیسات سالن ورزشی پیام نور


 از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس

بازدید حیدری از ساخت ساختماناموزش اداری دانشکده فنی و مهندسی فردوس

 از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس

بازدید حیدری از ساختمان اورژانس و شهید چمران فردوس


 از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس

بازدید حیدری از ساختمان در حال ساخت مرکز نگه داری سالمندان

 از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس

بازدید حیدری از مدارس فرسوده و تخریبی کلاس های شهرستان فردوس


 از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس

بازدید حیدری از پروژه های میراث فرهنگی

 از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس

 

ساختمان در حال ساخت دانشکده پیراپزشکی شهرستان -فردوس-دکتر حیدری 

 از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس

دانشکده پیراپزشکی فردوس 

 از پروژه شهرداری پارک بانوان فردوس

دانشکده پیراپزشکی فردوس