چهارشنبه     02/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 213

جلسه بررسي آخرین موانع زیر ساخت های منطقه ويژه اقتصادي بيرجند

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، جهانشاهی معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان و اعضاء برگزار شد . در این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی گفت: همانگونه که استاندار تاکيد داشتند مشكلات زيرساختي و موانعي كه در راه توسعه اين منطقه وجود دارد بايد هرچه سريع تر مرتفع گردد چرا كه رفع مشكلات موجود در اين زمينه براي استان بسيار مهم است.

علوي مقدم ، به نقش مهم و موثر منطقه ويژه اقتصادي در توسعه اشتغال پايدار و رونق اقتصادي استان اشاره کرد و ادامه داد: رفع مشکلات موجود در منطقه ويژه اقتصادي بيرجند مي تواند موجب تشويق سرمايه گذاران به حضور در استان و در نهايت رونق اقتصادي شود چرا كه براي فعالين بخش خصوصي و سرمايه گذاران در اين حوزه وجود زيرساخت هاي سرمايه گذاري بسيار مهم و حائز اهميت است.
علوی مقدم ، با بيان اينکه دستگاه هاي خدمات رسان از جمله آب ، برق ، گاز ، راه و... بايد مشکلات مرتبط با حوزه تخصصي خود را مورد بررسي تخصصي قرار دهند، يادآورشد: جلسات تخصصي به منظور احصاء ميزان پيشرفت کار و نيز روند حل مشكلات موجود در اين زمينه در قالب هاي زماني مشخص( هر ماه يك بار) برگزار خواهد شد.
علوی مقدم، با تاکید بر اینکه در روند حل مشکلات منطقه ويژه اقتصادي بيرجند نبايد وقفه اي ايجاد گردد، يادآورشد: دفنر فني استانداري بايد به صورت منظم ، پيشرفت امور را مورد پيگيري قرار داده و گزارش عملكرد دستگاه هاي تخصصي را نيز احصاء و گزارش نمايد.
معاون هماهنگی امور عمرانی ، استفاده از ظرفيت هاي قانوني در حل مشکلات مربوطه را بسيار مهم و حائز اهميت دانست و تصريح کرد: مديران دستگاه هاي اجرايي ذي ربط بايد از ظرفيت هاي قانوني که وجود دارد در جهت حل مشكلات استفاده نمايند.
علوی مقدم، هم افزایی و تعامل بين بخشي در دستگاه هاي اجرايي را بسيار مهم برشمرد و خاطر نشان ساخت: قانون و مقرراتي که وجود دارد بايد به نفع مردم و سرمايه گذاران تفسير شود، اين در حاليست که سخت گيري در اجراي قوانين مي تواند تبعات منفي زيادي به دنبال داشته باشد.