جمعه     16/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 342

کارگروه مدیریت پسماند استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ چهارمین جلسه کارگروه مدیرت پسماند استان در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری باحضور جهانشاهی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان،با دستور کارذیل برگزار شد:
• بررسی اجرای مصوبات جلسات قبل
• ارائه برنامه اجرایی پیشنهادی(مدیریت پسماند) سازمان صنعت،معدن و تجارت استان توسط رئیس سازمان مربوطه(در اجرای دومین مصوبه کارگروه استانی مدیریت پسماند سال 96)
• ارائه برنامه اجرایی پیشنهادی (مدیریت پسماند) سازمان جهاد کشاورزی استان توسط رییس سازمان مربوط(در اجرای دومین مصوبه کارگروه استانی مدیریت پسماند سال 96)