یکشنبه     06/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 260

newnews EToolsFile ddas1q2 df17b75d f258 4495 98c7

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ جلسه کارگروه آموزش، پژوهش ، فناوري و نوآوري برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبي، که در چهارمين جلسه کارگروه آموزش، پژوهش ، فناوري و نوآوري سخن مي گفت با بيان اين مطلب، افزود: دستگاه هاي اجرايي از توان و ظرفيت پژوهشي دانشگاه ها و نخبگان در راستاي اجراي سياست هاي اقتصادي و توسعه و رونق اقتصادي استان بيش از پيش استفاده نمايند.
عابدي ، با بيان اينکه انجام پژوهش در حوزه اقتصاد اولويت اول استان در اين زمينه خواهد بود، افزود: پژوهشگران و فعالين در اين حوزه بايد بگونه اي اقدام نمايند تا اين پژوهش ها به ايجاد اشتغال پايدار و توسعه و رونق اقتصادي در بخش هاي مختلف تبديل گردد.
عابدی، ضمن تاکيد بر برگزاري منظم جلسات کارگروه آموزش، پژوهش ، فناوري و نوآوري با دستورکارهاي مشخص ادامه داد: نبايد با برگزاري صوري جلسات اهميت و جايگاه پژوهش زيرسوال رفته و برخي مباحث مهم كه نقش اساسي در توسعه استان دارند ناديده گرفته شوند.وی تصریح کرد: اين کارگروه بايد به دنبال آن باشد كه چه كارهايي بايد صورت گيرد تا با توسل به اقدامات تخصصي كميته هاي زيرمجموعه اين كارگروه ، نقشه راهي براي توسعه اقتصادي استان و برون رفت از مشكلات اقتصادي احصاء نمود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبي، ضمن تاکيد بر استفاده از توان دستگاه هاي اجرايي در کميته هاي تخصصي اين کارگروه ، گفت: قرار بر اين است تا در كميته هاي تخصصي ذيل اين كارگروه از توان اجرايي دستگاه ها نيز استفاده گردد و با استفاده از توان جامعه دانشگاهي و استفاده از اصل علم توامان با عمل اقدام شايسته اي صورت پذيرد.
و با اشاره به اینکه بايد بر اساس مقتضيات روز برنامه هاي کوتاه ، ميان و بلندمدت ارائه گردد ، يادآورشد: دستگاه هاي اجرايي كه توان ايجاد اشتغال پايدار را دارند بايد در اولويت امور تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه هاي مرتبط با مباحث اقتصادي قرار گيرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبي، با بيان اينکه پژوهش ها بايد کاربردي بوده و به نتيجه مشخصي ختم گردد، اظهار داشت: نبايد اجازه داد تا اقدامات در اين زمينه فقط به برگزاري هفته پژوهش منوط شده و به همين هفته نيز ختم گردد بلکه بايد اقدامات در اين رابطه در تمامي ايام سال ادامه داشته باشد و پژوهش به عنوان يك امر مهم و ضروري در دستگاه ها نهادينه گردد.