سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 502

photo5974125614556359904

جلسه با حضور استاندار ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضاء برگزار گردید؛ در ابتدا پیشنهاد توزیع اعتبارات زمینه سازی جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه ای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی ارائه و پس از ارائه نظرات اعضاء با حداکثر آرای موافق تصویب گردید.
در ادامه دومین دستور کار جلسه سند توسعه و امنیت پایدار استان مطرح و گزارشی از وضعیت سند توسعه و امنیت پایدار شرق کشور ارائه گردید. بر اساس گزارش ارائه شده، مهم ترین مسائل و چالش های مرزی استان و شرق کشور بر اساس رویکرد هسته های کلیدی احصا شده و راهبردهای توسعه استان در ابعاد مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ارائه گردیده است. همچنین بر اساس برنامه های تدوین شده پروژه های اولویت دار توسعه همه جانبه استان ارائه شده است. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء با کلیات سند توسعه و امنیت پایدار استان با حداکثر آراء موافقت نمودند.
در پایان مصوبات کارگروه امور زیربنایی مطرح و مورد تایید اعضاء قرار گرفت.