یکشنبه     06/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 296

جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی روز پنج شنبه مورخ 10/08/1397 در محل دفتر رییس سازمان برگزار گردید. در ابتدای جلسه آرین رییس سازمان و دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان در خصوص برگزاری منظم کارگروه و کمیته های ذیل آن توضیحاتی اظهار داشت.
در ادامه جلسه دلگیر مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و رییس کارگروه دفاتر پیشخوان و حیدر زاده مدیر فناوری اطلاعات و امنیت شبکه استانداری در خصوص احصاء خدمات دستگاهها و واگذاری آن به دفاتر پیشخوان و اهرمهای نظارتی آن مطالبی ارائه نمودند .
در پایان، سایر اعضاء حاضر در جلسه به آسیب شناسی واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی استان به دفاتر پیشخوان و راهکارهای پیشنهادی و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان پرداختند.