سه شنبه     08/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 356

دوره آموزشی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ دوره ی آموزشی " آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس " به مناسبت هفته دفاع مقدس در راستای کنگره 2000 شهید استان و به منظور ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات مدیران و کارکنان دولت نسبت به علل،اهداف و شرایط دفاع مقدس با شرکت 319 نفر از افراد مذکور بصورت الکترونیکی و غیر حضوری برنامه ریزی و برگزار گردید؛ که تعداد 286 نفر نمره قبولی در آزمون را کسب و گواهی آموزشی به مدت 12 ساعت برای افراد شرکت کننده صادر خواهد شد.