یکشنبه     19/مرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 368

new

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ بیستمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان به ریاست استاندار محترم و با حضورریاست محترم سازمان به منظور بررسی دستور کار ذیل برگزار گردید:
• ارائه گزارش عملکرد استان در اجرای طرح توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری توسط بانک ها و دستگاههای اجرایی ذیربط
• ارائه گزارش عملکرد استان در جذب اعتبارات بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 توسط نهادههای حمایتی استان(کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی.