یکشنبه     06/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 289

سومین جلسه شورای فرهنگی سازمان

سومین جلسه شورای فرهنگی سازمان؛ به ریاست آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی و با حضور دیگر اعضا برگزار شد.

سومین جلسه شورای فرهنگی سازمان؛ به ریاست آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی و با حضور دیگر اعضا برگزار شد

سومین جلسه شورای فرهنگی سازمان؛ به ریاست آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی و با حضور دیگر اعضا برگزار شد.