یکشنبه     06/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 306

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ جلسه ستاد درآمدها و تجهیز منابع استانی به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ جلسه ستاد درآمدها و تجهیز منابع استانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ جلسه ستاد درآمدها و تجهیز منابع استانی، به ریاست آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور اعضا در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید.