دوشنبه     22/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 313

newnews EToolsFile IMG 20180911 105650 0f9ccb6b c6c0 4e09 a64e 4e0c29917aaf

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی که صبح امروز در جلسه کارگروه ساماندهي کشتارگاه هاي دام استان سخن مي گفت با بيان اين مطلب، افزود: از آنجا كه كشتارگاه ها مستقيماً با جان و سلامت مردم ارتباط دارند؛ ساماندهي اين اماكن نيز بايد به صورت جدي مورد توجه مسئولين قرار گيرد.
به گزارش  روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، سيد مجتبي علوي مقدم ، با بيان اينکه مدت مديدي است که اين كارگروه در استان برگزار نشده است، افزود: مردم با اطميناني كه به مسئولين دارند نسبت به خريد و استفاده از گوشت اقدام مي كنند؛ از اين رو بي توجهي به اين امر به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ، ساماندهي کشتارگاه هاي سطح استان را مورد تاکيد قرار داد و افزود: با ابلاغي که براي فرمانداران صادر خواهد شد آنها موظفند به عنوان روساي كميته هاي شهرستاني ساماندهي كشتارگاه هاي دام نسبت به انجام وظايف متناظر با كميته استاني اقدام كنند.
علوی مقدم، با بیان اینکه دستورالعمل اين امر بايد از استان هاي کشور خصوصاً استان هايي که در اين زمينه اقدامات مناسبي صورت داده اند اخذ شود، افزود: دستورالعمل اقداماتي كه مقرر است در طول خط كشتار نيز به انجام برسد بايد اخذ و بر اساس آن اقدامات لازم صورت گيرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ،همچنين بر نقش و جايگاه کشتارگاه ها و خوشه هاي وابسته به آن در اشتغال پايدار و تامين منابع مالي و اقتصادي تاکيد کرد.
علوی مقدم، نظارت بر حسن اجرای کار در این رابطه را مورد تاکيد قرار داد و افزود: قطعاً با تشديد نظارت ها با متخلفين در اين زمينه برخورد قانوني جدي صورت خواهد گرفت چرا که مسئله كشتارگاه ها موضوعي است كه به صورت مستقيم با جان و سلامت مردم سرو كار داشته و ارتباط دارد.
رئیس کارگروه کشتارگاه های دام استان ، ضمن تاکید بر احصاي مشكلات كشتارگاه هاي استان در يك بازه زماني مشخص ، گفت: اين مشكلات بايد در قالب يك فرصت زماني ۶ ماهه با همكاري تمامي دستگاه هاي ذي ربط مرتفع گردد؛ در غير اين صورت با افراد يا دستگاه هايي كه در اين زمينه كوتاهي كردند برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
علوی مقدم، به استفاده از توان بخش خصوصی در این زمينه اشاره کرد و افزود: با توجه به شرايط فعلي ، شهرداري ها توان اداره کردن کشتارگاه ها را از حيث مالي و تخصصي ندارند؛ از اين رو بايد با شناسايي متقاضيان در بخش خصوصي ، زمينه را براي فعاليت آنها فراهم كنند اين در حاليست كه آماده هرگونه كمك و مساعدت دراين زمينه هستيم.