سه شنبه     08/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 529

img 7964img 7968.

سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز شنبه مورخ 24/06/97 با حضور اعضاء و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.
این جلسه با توضیحات محمد هادی آرین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص نحوه توزیع اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور(عدم تعهد سال 96) در سال 1397، اعتبارات ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی استان در سال 1397 و نیز اعتبارات موضوع 27/0 درصد مالیات بر ارزش افزوده استان در سال 1397 آغاز گردید و سپس دستگاههای اجرایی در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ادامه مروج الشریعه استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی وتوسعه استان با بیان این مطلب که طبق تحقيقاتي که صورت گرفته نقش و تاثير گذاري اعتبارات عمراني استان ها در توسعه اين مناطق تنها ۵ درصد بوده و تاثيرگذاري ساير اعتبارات قابل توزيع در استان ها اعم از اعتبارات ملي و ملي استاني شده و... ۲۸ درصد می باشد، بالغ بر ۷۰ درصد از تاثيرگذاري در توسعه استان ها مربوط به سرمايه گذاري بخش خصوصي است.
مقام عالی دولت در استان، موتور محرکه توسعه استان ها و مناطق را حمایت از بخش خصوصی و فعالين اقتصادي در استان ها دانست و تصريح کرد، يکي از مهمترين اقداماتي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت پيش بيني اعتبارات مربوط به كمك هاي فني و اعتباري است كه موجب شد استانداران بتوانند در بسياري از زمينه ها تصميمات مناسبي از حيث توسعه اي بگيرند.
رئیس شورای برنامه ریزي و توسعه استان، در نظر گرفتن رديف اعتباري براي ارتقاي شاخص هاي اقتصادي استان را مورد تاکيد قرار داد و افزود؛ برغم پيگيري هايي که صورت گرفت اعتبارات اين رديف که تنها منبع قابل توجه براي توسعه استان ها است براي سال ۹۷ كاسته شده است.
ایشان با بیان اینکه نمايندگان مجلس نقش مهمي در افزايش اين اعتبارات دارند افزود؛ بايد از همه ظرفيت هاي استان خصوصاً نمایندگان مجلس شوراي اسلامي براي افزايش اين اعتبار در بودجه سال ۹۸ اقدام و پيگيري جدي صورت گيرد.
در این جلسه اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در سال ۹۷ ، اعتبارات ارتقاي شاخص هاي توسعه اقتصادي استان در سال ۹۷ ، اعتبارات موضوع ۲۷ صدم درصد ماليات بر ارزش افزوده استان در سال ۹۷ و مصوبات كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان با حداکثر آرای موافق به تصويب اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان رسيد.

 

مشاهده ویدئو