یکشنبه     06/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 417

کمیته تخصصی آموزش ، ذیل کارگروه آموزش ، پژوهش و فناوری استان با حضور اعضای کمیته در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی روز چهارشنبه مورخ 09/05/1397 برگزار شد .

در این جلسه ، محمد فرنگی نوفرست مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان ضمن بیان گزارشی از عملکرد آموزشی کارکنان دولت به ارایه آسیب ها و چالشهای موجود؛ با توجه به ساختار و محتوای دوره های آموزشی مصوب نظام آموزش کارکنان دولت پرداخت و در ادامه خواستار همکاری و مساعدت دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی در جهت اجرای نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی جدید مشاغل عمومی شد .