یکشنبه     29/دی/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 508

newnews EToolsFile 20180728 113741 6d6d3825 a8ee 4bb9 b7c3 7faca08ee11d 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبي که در جلسه کميسيون تنظيم بازار استان سخن مي گفت با بيان اين مطلب، افزود: کميته تخصصي ذيل كميسيون تنظيم بازار استان بايد قيمت مرغ را چه در صورت نياز به افزايش يا كاهش و يا بدون تغيير ، با بررسي جميع جهات و بدون ايجاد التهاب در بازار بررسي و اعلام نمايد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، مشير الحق عابدی، به قميت اعلامي مرغ از سوي کارگروه ملي اشاره کرد و ادامه داد: قيمت مرغ در استان خراسان جنوبي تابعي از نياز بازار ، شرايط استان ما و نيز ساير مولفه هايي است كه اين قميت را دست خوش تغيير و تحول مي كند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبي، با بيان اينکه قيمت هايي که در اين کميسيون و كميته هاي تخصصي آن اعلام مي شود بايد جامع و مانع باشد ادامه داد: در اين قيمت گذاري هم توليدكننده و هم مصرف كننده به صورت توامان و با هم بايد مورد توجه و حمايت قرار گيرند چون هر دو ، بخشي از بدنه جامعه و مردم هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
عابدی، با بیان اینکه نياز استان کمتر از ميزان مرغي توليدي است که در استان توليد مي گردد، افزود: بعد از تامين نياز استان مابقي توليدات در اين بخش بارعايت استانداردهاي لازم صادر خواهد شد اما اولويت با تامين مرغ مورد نياز در بازار استان است.
رئیس کمیسیون تنظيم بازار استان، به اعلام برخي اخبار در بازار به منظور ايجاد التهاب اشاره کرد و ادامه داد: شرايط امروز کشور و استان شرايطي نيست كه بخواهيم در آن با انتشار اخبار كذب هيجان والتهاب ايجاد نماييم از اين رو بايد در انتشار و انعكاس اخبار مربوط به بازار و قميت ها نهايت دقت و حساسيت را به خرج داد تا با هيجانات كاذب تشويش اذهان ايجاد نشود.
عابدی، با اشاره به اینکه متولیان امر در استان تمهيدات ويژه اي براي تامين مايحتاج عمومي و ارزاق مورد نياز مردم انديشيده اند، افزود: در سال گذشته ۱۰۴۳ تن مرغ منجد در بازار توزيع شد؛ حال آنکه در چهار ماه اول سال جاري، ۹۰۲ تن مرغ منجمد در بازار توزيع شده که نشان دهنده توجه مسئولين امر به تامين نياز بازار در بخش هاي مختلف از جمله مرغ است.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبي، با بيان اينکه قرار نيست مسئولين مربوطه در جلسات کميسيون تنظيم بازار تنها ارائه گزارش نمايند افزود: اين جلسات بايد خروجي مناسبي داشته باشد و به نتايج ملموس براي رفاه بيشتر شهروندان ختم گردد.
عابدی، تقویت نظارت بر بازار را مورد تاکید قرار داد و افزود: مسئولين مربوطه بايد از مشارکت مردم عزيز و شهروندان گرامي براي نظارت و کنترل قيمت ها استفاده نمايند چرا كه هر وقت مردم خود به صحنه آمده و در امور مشاركت داشته اند توانسته ايم به توفيقات مورد نظر دست پيدا نماييم.

همچنین به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ این جلسه با حضور محمدهادی آرین رئیس سازمان برگزار گردید.