یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 471

 

طرح های اولویت دار در خصوص توانمند سازي زنان سرپرست خانوار

معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعي استانداري خراسان جنوبي در جلسه کارگروه تخصصي زنان و خانواده استان با بيان مطلب فوق افزود: نگاه دستگاه ها بايد علاوه بر اعطاي تسهيلات و حمايت از زنان سرپرست خانوار، توانمند سازي آنان نيز باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  خراسان جنوبی، علي اسماعيلي وظيفه اصلي کارگروه تخصصي زنان و خانواده را سياست گذاري و هماهنگ کنندگي دانست و تصريح كرد: بايد در اين كارگروه ضمن سياست گذاري ، موارد مرتبط با حوزه مهم زنان و خانواده برنامه ريزي و هماهنگ شود.
معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعي استانداري خراسان جنوبي،با تاکيد بر عدم موازي کاري دستگاه ها و کارگروه هاي مختلف در اين بخش، افزود: طرح ها و برنامه ها در حوزه زنان و خانواده بايد ضمن كاربردي بودن اولويت بندي شده كه اين موضوع در اين حوزه از مهمترين اقداماتي است كه بايد مورد توجه جدي قرار داشته باشد.

وی، با تاکید بر اینکه در روند تهيه طرح هاي مرتبط علاوه بر بخش پژوهش و مطالعات بايد کاربردي بودن طرح ها مد نظر باشد، افزود: پس از اتمام مراحل اجرايي طرح هاي تهيه شده، بايد به اهداف و نتايج اخذ شده توجه كنيم تا بتوانيم در آينده عملكرد موفق تري داشته باشيم. 
آقایان یاسر ضامن معاون آمار و اطلاعات سازمان و جواد لطفی مدیر اداری، مالی پشتیبانی سازمان در این جلسه حضور یافتند. 
 
 
تهیه طرح های اولویت دار در خصوص توانمند سازي زنان سرپرست خانوار مورد توجه قرار گيرد