پنج شنبه     30/خرداد/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 298

جلسه تقدیر و تشکر از ذیحساب توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 

جلسه تقدیر و تشکر از ذیحساب توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانجلسه تقدیر و تشکر از ذیحساب توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان