دوشنبه     23/تیر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 739

جلسه تقدیر و تشکر از ذیحساب توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 

جلسه تقدیر و تشکر از ذیحساب توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانجلسه تقدیر و تشکر از ذیحساب توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان