یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 470

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ کوروش آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی بر برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان نظارت کرد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی