یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 379

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور همزمان با سفر به خراسان جنوبي به همراه استاندار خراسان جنوبی، محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و جمعی از مدیران از قطعه منفصله منطقه ويژه اقتصادي بيرجند بازديد کرد و از نزديک در جريان فعاليت هاي اين منطقه قرار گرفت و در پایان این بازدید در جلسه مربوط به بررسی مسائل منطقه ويژه اقتصادي بيرجند حضور یافت .

منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي با دارا بودن قطعه منفصله مرزي (يکصد هکتاري واقع در نقطه صفر مرزي ماهيرود) با بهره گيري از مزايايي نظير معافيت هاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي ، عدم وجود تشريفات زايد اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيند صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي – ورود ماشين آلات خط توليد و ابزار و اثاثيه اداري بدون عوارض گمركي ، تبعيت از قانون كار مناطق آزاد تجاري و صنعتي ، صدور مجوز ساخت و پايان كار بصورت رايگان ، عدم محدوديت زماني متروكه شدن كالا، داراي همان ويژگي ها و مزيت هاي مناطق آزاد مي باشد.

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی