یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 490

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی ؛ روز گذشته بازدید و ارزیابی نیروهای امریه مشغول به کار در سازمان صورت گرفت.

 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی