یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 518

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان روز گذشته در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بیرجند حضور یافت .

 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی