سه شنبه     02/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 388

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛محمدهادی آرین رئیس سازمان در سیزدهمین جلسه شوراي حفاظت از منابع آب و سومين جلسه کارگروه سازگاري با کم آبي استان حضور یافت.

 

 

استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: دستگاه هاي اجرايي ذي ربط بايد برنامه اي جامع و كاربردي با مشاركت خود مردم در زمينه استفاده هر چه بهينه تر از منابع آبي ارائه نمايند.

وی به کاهش نزولات آسماني در استان اشاره کرد و ادامه داد: تامين آب به عنوان مهمترين اولويت استان بايد مورد توجه برنامه ريزان قرار گيرد.

دکتر مروج الشریعه، فرهنگ سازی در خصوص استفاده مناسب از آب در بخش های مختلف مردمي و بهره برداران بخش کشاوزري ، صنايع ، معادن و... گفت: بايد برنامه اي جامع و عميق مبتني بر نظريات علمي و دانشگاهي در خصوص برنامه هاي بلندمدت استان در حوزه منابع آبي به کارگروه ملي ارائه گردد.

مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه تصميمات استاني نبايد متناقض با سياست هاي کلي مصوب در کارگروه ملي باشد ، ادامه داد: بايد برنامه اي مشخص  در استان بر اساس واقعيات روز، منابع مالي مورد نياز و توان اجرايي استان تدوين و ارائه گردد. مروج الشریعه، خاطر نشان ساخت: کاهش مداوم بارش و نیز افزایش مداوم دما دو موضوعي است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و اين موضوع مي تواند در درازمدت استان را با مشكل و چالش مواجه نمايد.

مقام عالی دولت در استان، یادآورشد: در کنار برنامه های کمي که به مركز ارسال مي گردد برنامه و سياست هاي  كيفي براي صرفه جويي ها بر اساس راهبرد هاي علمي - دانشگاهي و واقعيت هاي جامعه آب به طور جد مورد توجه قرار گيرد در غير اين صورت نخواهيم توانست به اهداف مورد نظر دست پيدا كنيم.

مروج الشریعه، فرهنگ سازی در خصوص استفاده مناسب ار منابع آبی استان را مورد تاکيد مجدد قرار داد و گفت: بايد تلاش کنيم تا مشارکت مردم جلب شده و اقدامات بگونه اي باشد كه برنامه هاي پيش بيني شده نيز با حضور آنان به انجام برسد.