دوشنبه     23/تیر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 860

 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 97 به ریاست استاندار خراسان جنوبی و با موضوع بررسی و تصویب شاخص های توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال جاری و نیز تصویب اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ تعیین سهم شهرستان ها از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و بررسی مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی، تعیین نسبت شهری به روستایی توزیع عوارض افزوده و نیز بررسی ناحیه صنعتی باغستان و ناحیه صنعتی IT استان از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بود.

بر پایه این گزارش در پایان این جلسه ، استاندار در این جلسه با اشاره به اهمیت بهره گیری هرچه بیشتر از منابع و اعتبارات ملی کشور و نیز پیگیری موضوع انتقال آب به استان به عنوان کلید توسعه خراسان جنوبی از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا در جذب به موقع اعتبارات و بهره گیری هر چه صحیح تر از اسناد خزانه اسلامی کوشا باشند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی