پنج شنبه     27/تیر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 524

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

بازدید مشاوران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور از آخرین وضعیت اجرایی پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری به استان(1)

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی