دوشنبه     22/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 617

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان ظهر روز گذشته در محل دفتر رئیس سازمان برگزار شد.

 

 

در این مراسم  محمد فرنگی نوفرست به عنوان مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان معرفی و از زحمات کوروش آموزگار  مدیر پیشین تشکر و قدرانی شد .

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی