چهارشنبه     22/مرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 987

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی، محمدهادی آرین رئیس سازمان رئیس سازمان در جلسه هم اندیشی کارگروه بنياد نخبگان استان حضور یافت.

استاندار در این جلسه گفت : جلسه هم انديشي بنياد نخبگان بايد به مرجعي براي تبادل فکر، توليد انديشه و راهگشا براي پيشرفت و توسعه استان باشد و با تضارب افكار از نگاه هاي علمي متفاوت است .

وی با بيان اينکه: مديران ستادي استانداري و فرمانداران بايد از جلسات هم انديشي بنياد نخبگان استان بهره مند شوند ادامه داد:اين جلسات بايد در يک فضاي كارشناسي،دلسوزانه و علمي و دانشگاهي با انگيزه توليد راهبرد منسجم تر برگزار شود.

دکتر مروج الشریعه، اظهار داشت: مسائل مربوط به توسعه ی استان، جدا از تفکرات سیاسي و جناحي و ياعلائق شخصي و گروهي مورد توجه قرار گيرد چرا که بخش اعظمي از اين امر بر زمين مانده است.

استاندار خراسان جنوبی ، ادامه داد: بدترین حالت مدیريت در منطقه اين است که همه اجزاي مولفه هاي مديريت، تبديل به تصميمات آني شده و فرصت تفکر از متفکران جامعه سلب شود. مروج الشریعه، اظهار کرد: دانشگاهیان کمک كنند تا در میان مدت، مدل مفهومي براي ايجاد امنيت پايدار در ۹ استان مرزي كشور به منظور تدوين سند توسعه اي با رويكرد امنيت پايدار در همه حوزه ها تدوين شود.

مقام عالی دولت در استان، یادآور شد: در جلسات هم اندیشي بنياد نخبگان ، چگونگي هم افزايي، توليد انديشه، انتخاب راهبرد مناسب ، منطقي و علمي در سياست ها ، اقدامات و اجرايي شدن آنها مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

مروج الشریعه، ادامه داد: تسری اندیشه هاي علمي به درون دستگاه هاي اجرايي موجب پربار تر شدن و ارتقاي کيفيت برنامه هاي دستگاه ها در سطوح مختلف خواهد بود.

استاندار خراسان جنوبی، با بیان اینکه اين جلسات بايد به ارتقاي سطح کيفي خدمات قابل ارائه به مردم در دستگاه هاي اجرايي منجر شود افزود: نتيجه اين جلسات از پراکنده كاري ها جلوگيري كرده و براي استان مفيد خواهد بود كه لازمه تحقق آن اين است كه استادان دانشگاه ها شرايط ساختاري، قانوني و ميزان توانمندي هاي دستگاه هاي اجرايي را بدانند و مسئولان دستگاه اجرايي نيز از آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري هاي روز و انديشه هاي خوب توسعه اي آگاه شوند.