چهارشنبه     22/مرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 1024

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

 

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان در دومین جلسه شورای اطلاع رسانی استان در سال جاری حضور یافت.

 

 

 

معاون سیاسی ، امنیتي و اجتماعي استاندار در این جلسه گفت: يکي از مهمترين اهداف شوراي اطلاع رساني استان تقويت گفتمان نظارت مردم بر کارگزاران و مسئولين دولتي در بخش هاي مخلتف است.

 

دکتر علي اسماعيلي ، بابيان اينکه خدمات شايسته اي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به مردم انجام شده است، افزود: اين خدمات بايد به نحو مطلوب و مناسب به اطلاع مردم و افكار عمومي رسانده شود و يكي از مهترين راه هاي اين امر شوراي اطلاع رساني استان است.
وی با بیان اینکه يکي از حقوق مسلم مردم حق دانستن است افزود: تصويب قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بر همين مبنا و با همين هدف به تصويب رسديه که ازجمله امور بسيار مهمي است كه به انجام رسيده است.

 

معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعي استاندار خراسان جنوبي، با اشاره به اينکه شوراي اطلاع رساني مانيتوري است براي شرح وظايف و خدمات دستگاه هاي اجرايي گفت: ديده شدن افرادي که در رده هاي پايين به ارائه خدمت به مردم مشغولند مي تواند علاوه بر ايجاد انگيزه در اين عزيزان موجب تقويت روحيه خدمت رساني نيز بشود

 

اسماعیلی، با بیان اينکه فرهنگ شنيدن بايد در اين شورا احيا شود گفت: مسئولين در بخش هاي مختلف بايد به اين امر اهتمام داشته باشند که حرف مردم را شنيده و نسبت به رفع مشکلات شان اقدام كنند كه اين شورا مي تواند در اين زمينه بسيار كمك كننده باشد.
معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعي استاندار خراسان جنوبي، خاطر نشان ساخت: امروزه با توجه به گستردگي اطلاعات و فضاهاي اطلاع رساني، شوراي اطلاع رساني مي تواند مامني مناسب براي روابط عمومي ها ، فعالين فضاي مجازي و حتي مطبوعات و رسانه هاي مختلف باشد.
اسماعیلی، با بیان اينکه مسئول ارائه آمار و اطلاعات تخصصي در دستگاه هاي اجرايي تنها مديران مربوط به همان دستگاه مي باشند، افزود: جلسات شوراي اطلاع رساني بايد در قالب هاي زماني مشخص و با دستورکارهاي معين برگزار گردد.

 

وی از امکان سنجی ایجاد وب سايت شوراي اطلاع رساني استان به عنوان يکي ديگر از اقدامات اين شورا در آينده نام برد و افزود: تقويم اجرايي اين شورا تهيه و به اعضاء ارائه خواهد شد تا اعضاء با راهکارها و پيشنهادات مشخص در جلسات آتي حضور يابند.

 

* استمرار برگزاری جلسات شورای اطلاع رسانی به تقويت اميد خواهد انجاميد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبي، نيز در اين جلسه ضمن تاکيد بر برگزاري منظم و مستمر جلسات شوراي اطلاع رساني استان، گفت: قطعاً انعکاس خدمات و اقدامات دولت در حوزه هاي مختلف از طريق اين شورا و جريان سازي خبري كه در همين زمينه انجام مي شود مي تواند موجب ايجاد روحيه نشاط و اميد در جامعه شود.

 

عباسعلی بهاری، ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رساني در دنياي امروز، گفت: بايد تلاش کنيم تا ضعفي که در حوزه اطلاع رساني وجود دارد به هر روش ممكن مرتفع شود و شوراي اطلاع رساني مي تواند در اين زمينه بسيار مهم و كمك كننده باشد.

 

وی استفاده از ظرفیت های مختلف اطلاع رساني را مورد تاکيد قرار داد و افزود: تعامل با رسانه ها و نيز پاسخگويي به خبرنگاران در هر شرايطي مي تواند زمينه هاي اطلاع رساني موثر و دقيق را تسريع نمايد.

 

وی استفاده از ظرفیت های روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان را مورد تاکيد قرار داد و افزود: اطلاع رساني ، اطلاع يابي، تهييج و افکارسنجي از جمله وظايفي است که براي روابط عمومي ها تعريف شده كه مي تواند روند اطلاع رساني را شتاب بيشتري ببخشد.

 

این گزارش حاکیست؛ دومین جلسه شوراي اطلاع رساني استان در سال جاري ظهر امروز در محل سالن شهيد ماژاني استانداري به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري و با حضور تمامي اعضاء برگزار شد.

 

 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی