سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 1258

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ تدوین پیش نویس سنتز مطالعات آمایش استان های منطقه 9 در دستور کار دومین نشست هماهنگی استان هاقرار خواهد گرفت .

 

 

 

بر پایه این گزارش در جلسه کارشناسی پیرامون این نشست که روز گذشته در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی برگزار شد،محبوبه فلاح رئیس گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وری و وحیده احمدی کارشناس برنامه ریزی کشوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی حضور یافت.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی