دوشنبه     01/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 626

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان در کارگروه استاني ساماندهي گلزار مطهر شهدا حضور یافت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در این کارگروه اظهار داشت: دستگاه هاي ذي ربط بايد اعتبارات قابل قبولي را به منظور ساماندهي گلزار شهدا در نظر گرفته و اين مهم را در اولويت کارهاي خود قرار دهند.

سيد مجتبي علوي مقدم، با اشاره به اينکه برکت و شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي به خون شهدا است، اظهار داشت: اگر براي تكريم و زنده نگهداشتن نام و ياد شهدا كم كاري و يا كم توجهي صورت گيرد در واقع در حق خود و نظام ظلم شده است.

وی با بیان اینکه هر چه براي شهدا و خانواده هاي اين عزيزان خدمت ارائه شود، نخواهيم توانست پاسخگوي ايثار و فداکاري آن ها باشيم، افزود: جلسه کارگروه بايد حداقل به صورت فصلي برگزار شود و در اين خصوص كميته اي فني ذيل آن نيز تشكيل گردد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی، با اشاره به اينکه ليست گلزارها و نيازهاي آن ها بايد از سوي بنياد شهيد استان احصاء و به دستگاه هاي مربوطه ارائه شود، گفت: دستگاه هاي زير مجموعه موظفند از اعتبارات خود براي ساماندهي گلزارهاي نيمه تمام اختصاص دهند.

علوی مقدم، با بیان اینکه دفتر امور شهري و شوراها و نيز دفتر روستايي استانداري بايد نظارت کامل بر ساماندهي گلزار شهدا داشته باشند، عنوان کرد: خدمت به شهداء تكليفي شرعي است كه تمامي مسئولان بايد بر اين مهم اهتمام ويژه اي داشته باشند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی