سه شنبه     02/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 578

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ همایش یک روزه تشریح و تبیین شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی استانی و همچنین اتخاذ وحدت رویه در خصوص انجام فرآیند ارزیابی عملکرد در روز چهارشنبه مورخ 1396/12/02 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با حضور دکتر رفیع زاده رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز دکتر یگانه رییس گروه مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان(معاونین توسعه مدیریت و کارشناسان) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان ، کرمان و یزد برگزار گردید.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ همایش یک روزه تشریح و تبیین شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی استانی و همچنین اتخاذ وحدت رویه در خصوص انجام فرآیند ارزیابی عملکرد در روز چهارشنبه مورخ 02/12/1396 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با حضور دکتر رفیع زاده رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز دکتر یگانه رییس گروه مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان(معاونین توسعه مدیریت و کارشناسان) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان ، کرمان و یزد برگزار گردید.