دوشنبه     01/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 1001

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مهندس آرین رئیس سازمان روز گذشته در چهل و چهارمین جلسه شورای فرهنگی عمومی استان در محل دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند حضور یافت .

استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: در مواجهه با سير تحولات و تغيير نسل، نبايد فقط مشاهده گر باشيم، بلکه با برنامه ريزي صحيح بايد تاثير گزار باشيم.

وی با تاکيد بر رعايت ترتيب موضوعي جلسات شوراي فرهنگ عمومي افزود: اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان حتما در برنامه ريزي ها و نحوه گنجاندن دستور کار در جلسات ذي ربط، نتيجه گيري نهايي را مد نظر قرار دهند.

دکتر مروج الشریعه با تاکید بر اهمیت سياست گذاري فرهنگي و برشمردن وظايف شوراي فرهنگ عمومي در اين حوزه ادامه داد : اگر راهبردها و سياست گذاري ها به درستي تنظيم گردند، با تبديل آنها به يک برنامه اجرايي مي توانيم دستگاه هاي عضو شوراي فرهنگ عمومي را به خوبي هدايت كنيم.

وی، هدف اصلی شورای فرهنگ عمومي را ارتقاء فرهنگ مردم دانست و اظهار داشت: با يک برنامه ريزي صحيح و تنظيم برنامه زمان بندي مشخص براي گروه هاي کاري زيرمجموعه شورا، مي توان نتايج و بازخورد مطلوبي دريافت کرد.

دکتر مروج الشریعه؛ سیاست گذاری فرهنگي براي جوامع شهري، روستايي و عشايري را مهم برشمرد و تصريح کرد: اگر امروز وارد سياست گذاري فرهنگي بر مبناي سير تحولات و تغيير نسل در اين جوامع نشويم، قطعا آسيب پذيري اين جوامع در برابر تهديدات متصور از اين فضاي جديد بسيار بالا خواهد بود.

در این جلسه در راستای تبیین اهداف و وظایف شوراهای فرهنگ عمومی در خصوص نامه های وارده به شورا و همچنین در مورد انتخاب سوژه ها و مسائل مبتلا به فرهنگی استان،ارائه شده از سوی شورای علمی و مشورتی بحث، بررسی و تصمیم گیری شد.

 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی