پنج شنبه     28/شهریور/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 1151

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی ؛ مهندس آرین رئیس سازمان روز گذشته در اولین جلسه هماهنگی برگزاري مراسم استاني هفته پژوهش و فناوري استان حضور یافت.

 

 

استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: انجام پژوهش بايد در نهايت منجربه بهبود شرايط زندگي مردم و ارتقاي سطح رفاه آنان شود چرا که در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مردم اصل و اساسند.

وی با بيان اينکه پژوهش به عنوان يک اصل در تمامي برنامه هاي ميان مدت ۵ ساله كشور مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: پژوهش ها بايد كاربردي بوده و با محوريت بخش خصوصي به انجام برسد.

دکتر مروج الشریعه، خاطرنشان ساخت: اگر پژوهش ها در سیستم به فراگیر شدن نوآوري ، فناوري هاي نوين، شناخت ظرفيت ها و افزايش بهره وري در سه حوزه آينده پژوهي، علمي و فني و کاربردي تاثيربگذارد مي توان اميدوار بود که به نتايج مطلوب دست يافت. وی با بیان اینکه برآيند پژوهش بايد بهبود شرايط زندگي مردم باشد، گفت: در حوزه هاي IT و ICT ظرفيت هاي بسيار خوبي براي انجام امور پژوهشي وجود دارد و مي شود کارهاي بزرگي در اين حوزه ها به انجام رساند.

مقام عالی دولت در استان، هوشمندسازی شهری را از جمله اولويت هاي پژوهشي در دنيا برشمرد و افزود: باتوجه به شاخص هايي که در اين زمينه ارائه شده است مي توان مدعي بود که برخي از شهرهاي استان خراسان جنوبي حائز شرايط براي هوشمند شدن هستند. مروج الشریعه، حفاظت و بهره گیری هرچه بهتر از مواريث تاريخي و گردشگري را از جمله شرايط هوشمندسازي شهري دانست و تصريح کرد: بايد تلاش کنيم تا فناوري هاي مبتني بر IT و ICT به انجام پژوهش منجر شود.

وی خاطر نشان ساخت: اگر پژوهش ها منجر به یک جریان مستمر پژوهشي شود که ديدگاه ها را تغيير داده و موجب اصلاح نگرش ها شود مي توان اميدوار بود که در مسير رشد و تعالي امور پژوهشي حركت كرده ايم.

وی یادآورشد: کلیه دستگاه هاي اجرايي بايد در زمينه برگزاري هرچه باشکوهتر هفته پژوهش و فناوري به صورت مستقيم و غير مستقيم همکاري و حمايت هاي لازم را داشته باشند. استاندار خراسان جنوبی، لزوم وجود دبیرخانه دائمی پژوهش و فناوري در استان را مورد تاکيد قرار داد و افزود: اگر مردم احساس کنند مکاني براي حمايت از طرح هاي پژوهشي آنها وجود دارد و آنها مي توانند براي صنعتي سازي ايده هاي خود به اين مركز مراجعه كنند و مورد حمايت قرار گيرند مي توان مدعي بود كه پژوهش مردمي شده است.

مروج الشریعه، یادآورشد: مسئولین و متوليان امر بايد تلاش کنند تا انجام امور پژوهشي مبتني بر ظرفيت هاي درون استاني به انجام برسد تا بتوان در زمينه شکوفا کردن توانمندي هاي داخلي به نتايج مورد نظر دست يافت.

وی به تهیه وتدوین سند آمايش استان اشاره کرد و افزود: اولاً سند آمايش استان بايد در اولين فرصت در جلسه شوراي برنامه ريزي استان به تصويب برسد تا نقشه راه آينده استان در حوزه پژوهشي بهتر مخشص گردد.

وی تعیین تکليف مديريت آمايش و برنامه هاي آمايش را دو مقوله بسيار مهم و جدي در اين زمينه دانست وتصريح کرد: بعد از اين امر مسير آينده پژوهي در بستر زمان در استان نيز مشخص خواهد شد و بر اساس آن مي توان چگونگي توسعه استان را شکل داد ،چرا كه در سند آمايش استان اولويت هاي پژوهشي استان تعيين شده است.