سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 1755

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبیجلسه بررسی مطالعات آمایش استان با حضور استاندار و تیم همکار در تدوین مطالعات آمایش استان از دانشگاه بیرجند، در محل سالن جلسات استانداری روز گذشته برگزار گردید.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛در ابتدای جلسه آرین رئیس سازمان  با تأکید بر اهمیت مطالعات آمایش به عنوان نقشه راه برنامه های توسعه ای استان، ضمن معرفی اعضاء همکار در تدوین مطالعات آمایش ، گزاشی از روند تهیه و تنظیم مطالعات ارائه نمودند. ایشان با بیان اینکه فاز اول مطالعات آمایش استان توسط شرکت بوم آرا، از شرکت های مطالعاتی خارج از استان، تدوین گردید اظهار داشتند با توجه به کاستی هایی که در گزارشات شرکت مزبور مشاهده شد تصمیم گرفته شد فاز دوم مطالعات با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های موجود در استان به دانشگاه بیرجند واگذار گردد تا ضمن رفع کاستی های فاز اول مطالعات، فاز دوم که مبتنی بر تدوین اهداف بنیادین، استراتژی ها و برنامه های اجرایی استان بود به نحوی مناسب تهیه گردد.

در ادامه خطیب مسئول تدوین مطالعات آمایش استان، گزارش اجمالی از روند تدوین برنامه آمایش استان و تهیه پروگرام های اجرایی مرتبط با هر بخش ارائه نمودند.

سپس مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های صورت گرفته در تدوین مطالعات آمایش استان ضمن مقایسه مطالعات آمایش خراسان جنوبی با استان خراسان رضوی، بیان داشتند با توجه به تکمیل مطالعات مزبور و اهمیت کار انجام شده و تسریع در فرایند اجرایی شدن برنامه آمایش استان، مطالعات مزبور در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب گردد.

ایشان با اشاره به این که هر طرح مطالعاتی با نقایصی مواجه است تأکید نمودند که در هر برنامه توسعه ای باید تداوم همیشگی بهنگام نمودن اطلاعات و حتی تغییر استراتژی ها وجود داشته باشد تا با تغییر شرایط، امکان عملیاتی نمودن آن وجود داشته باشد. بر این اساس لازم است جلسات کارشناسی با محوریت استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دانشگاه بیرجند برای بروز کردن اطلاعات و برنامه های اجرایی تداوم داشته باشد. ایشان در ادامه با تأکید بر اهمیت مطالعات آمایش به عنوان سند بالادستی توسعه استان تأکید نمودند که تعیین اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان باید مطابق با سند آمایش و بر اساس جهت گیری های مندرج در این سند صورت گیرد.  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی